Ladies met Lef

Liana van Zwieten (Eigenwijz Advies) en Lisanne Hage (Space4More) hebben een grote drive om hun expertises uit te breiden en kennis te delen. Lisanne trainde Liana in het beheersen van haar e-mail. Veel ondernemers ervaren een hoge werkdruk omdat ze worden geleid door hun agenda, telefoon en e-mail. Met de één-op-één werkplektraining van Lisanne wordt er in korte tijd meer ruimte in de agenda gerealiseerd.

Lisanne: Wat vind je de prettigste opbrengst van de training? Liana: Sinds de training heb ik meer werkbare uren en ervaar ik minder werkdruk. Hierdoor kan ik me  richten op de echt belangrijke zaken.

Wat is voor jou het belangrijkste wat je hebt geleerd? Er is een groot verschil tussen  ‘urgent’ en ‘belangrijk’. Dit lijkt voor de hand liggend, maar in de praktijk valt dat tegen. De neiging om urgente zaken voorrang te geven is heel sterk. Nu maak ik wel onderscheid tussen ‘urgente’ en ‘belangrijke’ taken. De acties met ‘urgent én belangrijk’ krijgen de hoogste prioriteit. Dit klinkt heel logisch, maar je moet veel oefenen om het onderdeel te laten worden van je werkroutine.

De training is ook gericht op efficiënt én effectief werken. Deze twee begrippen worden vaak door elkaar gehaald. Efficiënt houdt in dat je zoveel mogelijk gedaan wilt krijgen in minder tijd. Met effectief werken richt je je aandacht op de taken die jouw doelen nastreven. Door efficiënt én effectief te werken, kun je de grootste successen behalen. Wat doe jij nu anders? Mijn prioriteiten pas ik aan op mijn doelstellingen. Ik vraag me nu veel vaker af of een bepaalde actie wel mijn doelen nastreeft. Zo niet, dan kan ik ervoor kiezen het niet te doen. Daarnaast gebruik ik de twee-minutenregel en cluster ik werkzaamheden. Kan ik bijvoorbeeld een mail in twee minuten afhandelen, dan doe ik het direct. Heb ik er langer voor nodig, dan plan ik het in mijn agenda of takenlijst, waarbij ik soortgelijke werkzaamheden cluster. Wat een tijdwinst!

Waarom zou je de training aan andere ondernemers aanbevelen? Ik gun het iedereen om meer ruimte in zijn werkdag te krijgen. De training heb ik als erg prettig ervaren. Vooral omdat het één-op-één was. Hierdoor was er persoonlijke aandacht voor mijn wensen en leerdoelen. Aan het einde van de dag was mijn mailbox opgeschoond, gestructureerd en heb ik met een nieuwe werkmethodiek leren werken die ik nog dagelijks toepas. Daarbij heb ik nu meer tijd om te doen wat ik echt leuk vind!

Wil jij ook meer tijd voor de zaken die er écht toe doen? Stuur vandaag nog een vrijblijvende mail aan info@space4more.nl.  Samen bekijken we welke training het meeste geschikt is voor jou.

 

Facebook_Secretaressedag_1200x627_V1

Bron: De Venen INTO Business
Datum: Maart 2016